Χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πρόβλημα με συσσωρευμένους λογαριασμούς, αδυνατώντας να πληρώσουν αυτό το χρέος .

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ. Να συνδέουν μόνοι τους παράνομα το ρεύμα και μία ημέρα τους ξηλώνουν τον μετρητή κλπ.

Η Λύση είναι ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Αλλά συνήθως ο προτεινόμενος  διακανονισμός δεν μπορεί να τηρηθεί.

Προτείνουμε ΛΥΣΕΙΣ και διαπραγματευόμαστε ένα διακανονισμό στα μέτρα σας