Σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για την αντικατάσταση λαμπτήρων παλαιού τύπου με τα καλύτερα προϊόντα LED και η αποπληρωμή γίνεται μέσα από το μηνιαίο κέρδος του λογαριασμού ρεύματος.